Kourtney, Khloe, and Kim Kardashian at the 2011 People’s Choice Awards

Kourtney, Khloe, and Kim Kardashian at the 2011 People’s Choice Awards